เหม็นยางอุดร | www.marketdd.info 

ประกาศอัพเดท

เหม็นยางอุดร

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 23:11:59 น. เข้าชม 199 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ต้นยางพารา ยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอน ประเทศบราซิลและแว่นแคว้นเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นภาราเรียกว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า ไม้ใหญ่ร้องไห้ ตราบใดปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางเก่งนำมาสบประมาทดำของดินสอได้ จึงเอิ้นว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นศัพท์แสงใช้ในเมืองอังกฤษและมณฑลฮอลล์แลนด์อย่างเดียว เวทีของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่ดั้งเดิมอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของเมืองบราซิล ยางชนิดนี้จึงมีชื่อเรียกว่า ยางพารา พันธ์ต้นยางพาราเหม็นยางอุดร หลักในการออกเสียงใช้ตระกูลยาง เพราะผลิตภัณฑ์น้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยพางใดนั้น จะขึ้นกับเหตุ 3 ประการ คือ ประเภท สภาพห้อมล้อม และการปรับตัวของพันธุ์เข้ากับสภาพห้อมล้อมนั้น ๆ ดังนั้นการจะตัดสินใจว่าจะคัดเลือกปลูกยางพันธุ์ใดนั้น ควรนับถือหลักการว่าจะต้องเป็นจำพวกที่ให้ผลิตกรรมชั้นเยี่ยมและมีความเหมาะสมกับสภาพห้อมล้อมในพท.ของชาวไร่ผู้ปลูก ซึ่งควรมีการพินิจตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดร 1. พินิจว่าภูมิประเทศปลูก มีสภาพแวดล้อมใดที่ไม่พอเหมาะสม เป็นข้อเล็กที่มีความดุเด็ดเผ็ดมันมากน้อยเท่าใด รอบรู้แก้ไขได้หรือไม่ และส่งผลเปรียบเปรยต่อการให้ผลผลิตมากน้อยปางใด เช่น เป็นพื้นที่ที่มีการกระจัดกระจายของโรคใดสาหัส พท.ที่มีลมแรง หรือตำแหน่งที่ตั้งมีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดร 2. วิเคราะห์รูปพรรณสัณฐานนิจสินประเภทแต่ละกลุ่มจากเอกสารคำแนะนำเหม็นยางอุดรธานีพันธุ์ยางของสถาบันค้นคว้ายาง โดยเท่านั้นสัณฐานที่วิกลต่อสภาพโอบที่เป็นข้อเล็กแล้วคัดลงคะแนนเสียงจำพวกที่ทำได้ปลูกในพื้นที่นั้น ๆ ได้ 3. ลำดับสูง-ต่ำที่ของกลุ่มที่ให้ผลผลิตสูงจากเอกสารคำชักจูงกลุ่มยาง แล้วเลือกชนิดที่ให้ผลผลิตอุตดมนัยว่าเป็นตระกูลที่เหมาะเพราะว่าปลูกในพท.ดังเอิ้น วัตถุเหม็นยางอุดรสภาพห้อมล้อมที่นำมาใช้เป็นข้อพินิจพิเคราะห์ในการออกเสียงกลุ่มยาง สภาพห้อมล้อมของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตชาวไร่รม และสภาพห้อมล้อมในตำแหน่งที่ตั้งปลูก ซึ่งการชาวนาชาวไร่รมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเกี่ยวพันผลิตภัณฑ์ยางนั้น เป็นวัตถุที่ทำได้ขจัดปัญหาและเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นชาวไร่จึงควรทำตามคำสั่งสอนเพราะด้วยรังสรรค์ผลสิ้นสุดในการปลูกยาง ส่วนสภาพโอบในเขตปลูกจัดเป็นเหตุบีบบังคับหรือเหตุที่ไม่มีช่องลงคะแนน ขจัดปัญหาและแปลงได้ยาก แต่มีเดชต่อการให้ผลิตกรรม ดังนั้นการคัดลงคะแนนเสียงตระกูลยางจึงต้องนำปัจจัยนี้ มาใช้ในการพิจารณาการออกเสียงประเภทยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรธานีดินและสภาพภูมิประเทศ ชนิดและสมบัติพัสถานของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีโภคทรัพย์ทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน ทำเอา มีความควรสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน ตระกูลยางบางจำพวกให้พืชผลได้ดีในดินที่มี ความอุดมบริบูรณ์สูง แต่ครั้นเมื่อนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ ผลิตกรรม ลดลงหรือมีการผันแปรประเภทของชนิด ในขณะที่บางชนิดการให้ผลิตภัณฑ์ไม่ แปรไปตามสภาพห้อมล้อมมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม สมบูรณ์แบบมากน้อยพางใดและปรับปรุงได้หรือไม่ ในกรณีที่แก้ไขไม่ได้ควรเลือกประเภทยาง ใดที่เหมาะสมสมกับเขตปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพพท.ที่มีรูปพรรณสัณฐานเป็นดินขี้เหนียว มี การถ่ายเทน้ำเลว ควรเลือกตั้งปลูกกลุ่มยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางประสงค์ดินที่ด้านดินลึกยิ่งกว่า 1 เมตร เพราะด้วยให้ รากเชี่ยวชาญยึดเกาะได้ทำนองมั่นคง การปลูกยางในพื้นที่ที่กล้าดินตื้น จะทำให้ต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในพท.ดังบอก ควรจะคัดเลือกชนิดยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งทัดเทียม ระดับน้ำใต้ดิน ในสภาพพท.สมสมเพื่อการปลูกยาง ลำดับชั้นน้ำใต้พิภพควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางชนิดที่ชาวไร่เชี่ยวชาญเลือกปลูกได้ ความลาดชันของพื้นที่ ชนิดยางโดยทั่วไปไม่เหมาะสมที่จะนำไปปลูกในพท.ลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น พื้นที่เป็นควนเขา เนื่องจากจะทำเอาต้นยางโน้มโคลง เนื่องมาจากแตกกิ่ง และทรงพุ่มในลำดับขั้นสูง ทำให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางกลุ่มจึงไม่เหมาะสมสม เพราะว่าปลูกในพื้นที่ลาดชัน แต่มียางบางจำพวกสมสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพทำเลที่ตั้ง ดังบอก 2. เหม็นยางอุดรธานีโรค ในแต่ละเขต ชนิดและความร้ายแรงในการกระจัดกระจายของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามสภาพการณ์ ที่ควรสมต่อการแพร่กระจาย ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะศึกษาเล่าเรียนและดูดูก่อนว่า มีโรคอะไร ระบาดบ้าง ระบาดอยู่ในระดับรุนแรงมากน้อยพ่างใด เหตุด้วยที่จะได้พิพากษ์ใจเลือกชนิดยางที่ค้าน โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรความดุเดือดเลือดพล่านของลม ลมเป็นเหตุผลสำคัญของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในพท.ปลูกยางที่มีความแรงของลมยิ่งกว่า 62 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี จัดว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่ลองต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยทั่วๆ ไปแล้วในพท.ปลูกยางของมณฑลไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลเป็นเหตุให้ต้นยางเสียหายเล็กน้อย เว้นพื้นที่ในบางจ.ของภาคใต้ เช่น ตรัง ภูเก็ต และบางจังหวัดในภาคสุริยาออกเบี่ยงทิศอุดร เช่น สุรินทร์ สกลนคร นครพนม จังหวัดมุกดาหาร อุดรธานี และอุบลราชธานี ที่มีความสาหัสของลมในลำดับขั้นปานกลาง อาจจะทำเอาต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการเลือกชนิดยางปลูกในทำเลที่ตั้งบุรีต่าง ๆ พวกนี้ต้องพินิจพิเคราะห์คัดเลือกตระกูลที่กำราบลมได้ดี สัณฐานเสมอพันธ์ ประเภทเสมอกลุ่มที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ควบคู่กับสภาพแวดล้อม เหตุด้วยกล่าวหาพอเหมาะสมใน การลิขิตจำพวกยางที่จะปลูกมีหลายอย่าง เช่น 1.เหม็นยางอุดรธานี ผลเก็บเกี่ยว การวิเคราะห์ผลิตกรรมว่าดีมากน้อยพางใดจะดูเป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการเพิ่มให้และลดในช่วงอายุและฤดูต่าง ๆ กราบทูลคือ ผลิตกรรมในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลิตกรรมยางบางประเภท อาจจะให้ผลผลิตต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้ผลผลิตสูงได้ ผลผลิตในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลผลิตได้ดี นัยว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลชดใช้จากการปลูกยาง ผลเก็บเกี่ยวในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เพราะว่าขัดสนมรสุมจากฝน ควรจะเป็นจำพวกที่ผลิตกรรมลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่ดุจไรก็ตามชาวนาชาวไร่ควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เพราะจะเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อการให้ผลิตผลและการเติบใหญ่เจริญของต้นยางในระยะต่อมาผลเก็บเกี่ยวเมื่อใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นจำพวกที่เพิ่มให้พืชผลได้มากเมื่อมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรการพัฒนาเติบใหญ่ของต้นยาง ประเภทยางที่มีการโตขึ้นเติบใหญ่เร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายมาตรว่าจะได้รับผลตอบแทนเร็วขึ้น ส่วนการโตขึ้นเจริญระยะระหว่างกรีดจะเกี่ยวโยงพันกับการให้ผลิตผลเพิ่มให้ในระยะต่อมา ดังนั้นการเติบใหญ่โตขึ้นจึงต้องพินิจพิเคราะห์ทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดร ขนาดของทรงพุ่ม จำพวกยางแต่ละตระกูลจะมีสัณฐานการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการลิขิตระยะปลูก โดยตระกูลยางที่มีประเภทการแตกกิ่งเป็นมุมกว้างไกลและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรความหนาเปลือก เปลือกหุ้มจัดเป็นส่วนที่สำคัญของต้นยาง เนื่องด้วยเป็นถิ่นให้พืชผลโดยตรง ต้นยางควรมีความหนาความเหมาะสมที่พอเหมาะสมทั้งกาบเดิม (กระจาย 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และเปลือกไม้งอกใหม่ เพราะเปลือกหุ้มงอกใหม่ควรดูกำลังเร็วในการงอกกอปร (ถัว 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เพราะว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับรอยแผลกรีด ตามปกติจำพวกยางที่เปลือกหุ้มบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละประเภทจะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางกลุ่มจะแสดงความเสียหายร้ายแรงจนไม่ทำเป็นกลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางชนิดอาจจะไม่รุนแรงมากนัก 6.เหม็นยางอุดร ความกำราบโรค โรคที่เด่นที่เชื่อมข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรลงคะแนนประเภทที่รับมือโรคที่กระจัดกระจายสาหัสในภูมิประเทศปลูกให้ถูกต้อง ความคัดค้านลม ลักษณะทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวพันข้องประธานต่อการจัดการลม ตามปกติรูปพรรณสัณฐานทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่ทัดเทียม จะไม่ปกติต่อการข่มขู่ของลมที่เป็นเหตุให้กิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรการปลูกในภูมิประเทศขีดคั่น ในกรณีที่ต้องการปลูกยางในภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสมสมบางประการ เช่นพื้นที่ที่กล้าดินตื้น พื้นที่ที่มีลำดับขั้นน้ำใต้ดินสูงและทำเลที่ตั้งลาดชัน จะต้องคัดเลือกพันธุ์ยางที่เก่งปรับตัวเข้ากับสภาพทำเลที่ตั้งที่ไม่สมควรสมนี้ได้ ด้วยเหตุว่าสภาพเขตกองนี้จะมีผลต่อการเติบโตเจริญและผลิตภัณฑ์ต่อหน้า 8. เหม็นยางอุดรธานีการตอบสนองต่อผลรวมต้นปลูกในแปลงในกรณีที่ประสงค์ปลูกต้นชิดซึ่งมีปริมาณต้นหนาแน่นมากกว่าปกติจะต้องพ้นไปผลต่อการ เติบโตเติบโตและผลิตกรรมมากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกเบี่ยงประเด็นชนิดยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดรธานี ท่าเปลือกแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางร่างกายความรู้ของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาแค่เล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายต้นเหตุ เช่น พันธุ์ ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพโอบและสภาพดินที่ไม่สมสม ซึ่งอาจเกิดจากเหตุใดมูลเหตุโดด 2หรือหลายเหตุร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับพันธุ์ยางที่เป็นเปลือกไม้แห้งง่าย พันธุ์ยางที่ชักนำให้ปลูก สถาบันค้นคว้ายางกรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำคำสั่งสอนกลุ่มยางแก่ชาวไร่ชาวนาทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ข่าวคราวจากผลงานศึกษาวิจัยการชำระกลุ่มยาง เหตุด้วยพินิตตระกูลยางที่ให้ผลิตกรรมน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 ฯลฯมา แต่เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ไม้ต้นยางพารามีความเด่นดั่งยิ่งต่อการวิวรรธน์อุตสาหกรรมไม้ของมณฑล เป็นเหตุให้กสิกรได้รับผลตอบแทนจากพืชผลเนื้อไม้เติมให้ขึ้น ดังนั้นคำชักชวนพันธุ์ยางปี 2546 สถาบันวิจัยยางจึงได้เปลี่ยนคำชักชวนจากเดิม โดยแบ่งชนิดยางแนะนำเป็น 3 สังคม คือ ประเภทยางที่ให้พืชผลน้ำยางสูง พันธุ์ยางที่ให้ผลิตภัณฑ์น้ำยางและเนื้อไม้สูง และกลุ่มยางที่ให้ผลิตภัณฑ์เนื้อไม้สูง เพราะด้วยให้ชาวนาเลือกตั้งชนิดได้ตามเป้าประสงค์ของการปลูก พันธุ์ยางที่ชักจูงให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 พรรคตามวัตถุประสงค์ของการปลูก ดังนี้ พรรค 1 กลุ่มยางผลิตกรรมน้ำยางสูง เป็นจำพวกที่ให้ผลิตกรรมน้ำยางสูงเป็นหลัก การเลือกปลูกจำพวกยางในกลุ่มนี้ ควรมุ่งเน้นผลิตกรรมน้ำยาง กลุ่ม 2 ตระกูลยางผลิตกรรมน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นประเภทที่ให้ทั้งผลิตกรรมน้ำยางและเนื้อไม้โดยให้ผลิตกรรมน้ำยางสูงและมีการโตขึ้นเจริญดี รูปพรรณสัณฐานต้นตรง ให้ความจุเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูง เหม็นยางอุดร สังคม 3 กลุ่มยางพืชผลเนื้อไม้สูง เป็นตระกูลที่ให้พืชผลเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการเติบโตเจริญงอกงามดีมาก ลักษณะลำต้นตรง ให้ความจุเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูงมาก ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางจะอยู่ในเกรดต่ำกว่าชนิดยางในภาคีที่ 1 และ 2 สมเพราะว่าเป็นชนิดที่จะปลูกเป็นสวนป่าเพราะด้วยการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดร ประเภทยางในแต่ละสังคมที่ชักชวน จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายละเอียดยิบของข้อมูล ดังนี้ เหม็นยางอุดรธานี พันธุ์ยางชั้น 1 พินิตให้ปลูกโดยไม่คับแคบเนื้อที่ปลูก กลุ่มยางในชั้นนี้ได้ผ่านการทดลองและเรียนรู้ สัณฐานต่าง ๆ อย่างพิสดาร เหม็นยางอุดร ชนิดยางชั้น 2 สั่งสอนให้ปลูกโดยกำกัดเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละจำพวกควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ ประเภทยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการศึกษารูปพรรณบางอย่างเพิ่มเติม ชาวไร่ที่มีความอยากจะเลือกปลูกกลุ่มยางชั้นนี้ควรรับคำชักชวนจากสถาบันวิจัยยาง

ประกาศอัพเดท

รับซ่อมเครื่องซักผ้า และ ตู้เย็น นอกสถานที่

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 6 มิ.ย. 2563

ราคา 500 บาท

เข้าชม 181 ครั้ง

www.dofixpvccurtain.com นำเข้า และ จำหน่าย ม่านริ้วพลาสติก ม่านห้องเย็น ม่านสีเหลืองกันแมลง PVC Sheet Curtain สำหรับโรงงาน หรือ ห้องเย็น

() - อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 25 ก.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ประเมินราคาฟรี ลูกค้ามั่นใจ ประสบการณ์การทํางานกว่า 20ปี ????????

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆประชาสัมพันธ์สินค้า 25 ก.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1 ครั้ง

HAND LIFT,STACKER,HAND PALLET TRUCK,WHEEL.แฮนด์ลิฟท์,แฮนด์พาเลท,พาเลทพลาสติก,ล้อ,รถยก,รถเข็น,สแตกเกอร์,ขายถูก,ลิฟท์ท็อพ ,LIFTTOP

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 24 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 821 ครั้ง

พลาสติกพีวีซี พิมพ์ซิลค์สกรีน จดบันทึก ตรวจสภาพเครื่องจักร

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 25 ก.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ขายแร๊คพวงมาลัยไฟฟ้า HONDA CITY ปี 06 เป็นปลั๊กเหลี่ยม สนใจ 0935452699

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะอะไหล่ 16 มิ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 140 ครั้ง

เกียร์ออโต้ ISUZU D-MAX ทุกรุ่น ทุกปี สินค้ามีการรับประกัน ต่างจังหวัดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ ราคาเป็นกันเอง

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะอะไหล่ 15 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 78 ครั้ง

รับติดตั้งกล่อง TDI TUNING เพิ่มประสิทธิภาพให้กับรถยนต์ทำให้รถยนต์มีอัตราเร่งที่ดีขึ้น ตอบสนองการขับขี่ให้ดีขึ้น 0935452699

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะอะไหล่ 22 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 64 ครั้ง

ขายแบตเตอรี่ TOYOTA ALPHARD HYBRID มือสอง สภาพสวย ไม่เสียใช้งานได้ปกติ 0935452699

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะอะไหล่ 15 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 91 ครั้ง

ขายชิ้นส่วน TOYOTA ALPHARD HYBRID 0935452699 0835699954

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะอะไหล่ 22 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 85 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 23:11:59 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน